За една година Земята получава от Слънцето около 1,96.1021 килокалории лъчиста енергия, която е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно. Почти същото количество енергия се излъчва от Земята обратно в Космоса — затова температурата ѝ не се отклонява от тази, необходима за съществуване на живота в този вид, в който го познаваме (част от енергията, която Земята излъчва в космоса се получава от ядрения разпад).

Производство на електроенергия

Използването на слънцето за енергийни цели е познато от древността. То е най-големият напълно възобновяем ресурс за производство на електроенергия, не само на Земята, но и на всички планети и спътници в слънчевата система. Не е тайна, че всички космически кораби и извънземни станции, изпратени от Земята, ползват за основен енергиен източник слънчева енергия. Именно благодарение на това, фотоволтаичните системи имат много висока степен на технологичност и са с много дълъг икономически живот — до 30 години. Те не бяха използвани масово в енергетиката през миналия век. Но в края му и в началото на 21-ви век, те все по-широко навлизат в гражданските сфери. Това е свързано с два известни факта: Първо — дефицитността на конвенционалните енергогорива и второ, но не по-малко важно — напълно природосъобразното производство на електричество.

Слънчева клетка

Слънчевата батерия, наричана също слънчева клетка, слънчев елемент, фотоклетка, фотоелемент, фотоелектричен преобразувател, е полупроводниково устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. Тя изпълнява две функции:

  • Генерация на токоносители (електрони и електронни дупки) в светлинно-абсорбиращ материал под влияние на падащата върху него светлина.
  • Разделяне на токоносителите (за предпочитане към проводящ контакт, който да проведе електрическите заряди).

Това преобразуване се нарича вътрешен фотоелектричен ефект. В английската литература слънчевата батерия се нарича photovoltaic cell. Понякога това се превежда с буквалното фотоволтаична клетка, което е неправилно, защото е неблагозвучно и ненужно.

Снимки

Фотоволтаична електростанция, с. Гелеменово Фотоволтаична електростанция, с. Гелеменово
Самолет със слънчеви батерии Самолет със слънчеви батерии