• Ветрогенератори Вятърни електрогенератори
  • Слънчеви клетки Слънчеви панели
  • Язовирна стена Водноелектрическа централа
Вятърен генератор Вятърна енергия (или енергия от вятъра) е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата.
виж повече »
Водноелектрическа централа Водноелектрическа централа (съкратено ВЕЦ) е електрическа централа, използваща енергията на водна маса за произвеждане на електричество.
виж повече »
Слънчеви панели Слънчева енергетика - направление на нетрадиционната енергетика, основата на използването на слънчевото излъчване в какъвто и да е вид.
виж повече »