Има и много други, нестандартни начини за добиване на екоенергия, но се използват по-рядко.

Слънчеви керемиди

Нестандартни вятърни генератори